דביר יהודה שורק הי"ד – אתר זיכרון

י"ג אב תש"ס – ז' אב תשע"ט